állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján
pályázatot hirdet a

Szabadalmi Főosztály Villamossági Osztályára

SZABADALMI ELBÍRÁLÓ

pozíció betöltésére
A közszolgálati jogviszony időtartama
 • határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege
 • teljes munkaidő
A munkavégzés helye
 • 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 7.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • a villamosság, az infokommunikáció, a számítástechnika, méréstechnika, irányítástechnika, diagnosztikai rendszerek, járművillamosság, „okos”-rendszerek, valamint a tudomány és technika különböző területeire eső szabadalmi bejelentések vizsgálata,
 • kutatás-fejlesztési projektek minősítése, szakvéleményezése,
 • használatiminta bejelentések vizsgálata,
 • speciális adatbázisok használata, szükség szerint újdonságkutatási és vizsgálati jelentés, szabadalmazhatósági vélemény készítése és szaktanácsadás magyar és angol nyelven,
 • a szabadalmaztatással kapcsolatos információk széles körben történő megismertetése, az iparjogvédelem népszerűsítése.
Jogállás, illetmény és juttatások
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Közszolgálati Szabályzatában foglalt rendelkezések az irányadóak.
Pályázati feltételek
 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • egyetemi szintű (MSc) műszaki felsőoktatásban szerzett villamosmérnök, infokommunikációs-mérnök, mérnökinformatikus szakképzettség,
 • angol nyelvből középfokú „C” típusú általános nyelvvizsga,
 • számítógépes programok (MS Office, Windows) felhasználói szintű alkalmazása.
A munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák
 • szakmai ismeretek kiváló színvonalon történő alkalmazása,
 • kiváló problémamegoldó képesség,
 • gyors tanulási, absztrakciós, összehasonlítási képesség,
 • analitikus, asszociatív gondolkodási képesség,
 • önálló, felelősségteljes munkavégzés,
 • megbízhatóság,
 • hivatástudat és elkötelezettség,
 • empátia,
 • pontosság
Előnyt jelent
 • adatbázisokban történő keresés gyakorlata,
 • német nyelvből középfokú szintű nyelvtudás, vagy
 • francia nyelvből középfokú szintű nyelvtudás, vagy
 • orosz nyelvből középfokú szintű nyelvtudás,
 • közigazgatási alapvizsga vagy szakvizsga megléte,
 • ECDL START (4 modulos) vizsga megléte,
 • infokommunikációs eszközök, protokollok ismerete,
 • elektrotechnikai szakterület ismerete, vagy
 • iparban vagy kutatásban szerzet tapasztalat, vagy
 • diagnosztikai műszerek ismerete, vagy
 • „okos” eszközök vezérlésének ismerete, vagy
 • technológiai ismeretek a villamosság területén (méréstechnológia, irányítástechnológia, félvezetők, gyártástámogatás, minőségellenőrzés, tervezés), vagy
 • informatika vagy szoftverfejlesztés területén szerzett tapasztalat, vagy
 • kutatás-fejlesztési projektben szerzett tapasztalat az előzőek bármelyikében.
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások
 • részletes szakmai önéletrajz,
 • iskolai végzettséget, nyelvvizsgát igazoló bizonyítványok másolata,
 • a pályázó nyilatkozata, amelyben hozzájárul ahhoz, hogy a pályázatát annak elbírálásában részt vevő személyek megismerjék. A hozzájárulás bármikor visszavonható, de az nem érinti az addig végzett adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás megadása nem kötelező, de annak hiányában a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a pályázatot figyelembe venni nem tudja, azt a pályázati határidő lejártát követő 1 munkanapon belül megsemmisíti.
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A pozíció a pályázatok elbírálását követően, a pályázat eredményes lezárása után azonnal betölthető.
A benyújtás határideje
 • 2020. november 25.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Elektronikus úton a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Humánpolitikai Önálló Osztályára történő megküldésével a hoo@hipo.gov.hu e-mail címre. Az email tárgyában kérjük megjelölni a pozíció nevét.
A pályázat elbírálásának határideje
 • 2020. december 09.
Egyéb információk
 • Alkalmazás esetén a munkáltató 6 hónap próbaidőt köt ki. Ha az utolsó foglalkoztatási jogviszony a 2018. évi CXXV. törvény a kormányzati igazgatásról szóló (továbbiakban Kit.) törvény hatálya alá tartozó kormányzati szolgálati jogviszony volt, a Kit. 117. § (8) bekezdése értelmében újabb kormányzati szolgálati jogviszony 3 éven belül nem létesíthető. A kinevezés feltétele a három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány beszerzése. A munkáltatóval kapcsolatban további lényeges információt az www.sztnh.gov.hu honlapon szerezhet. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által végzett adatkezelések vonatkozásában a pályázót megillető jogok elérhetők az www.sztnh.gov.hu honlap adatvédelem oldalán lévő adatkezelési tájékoztatóban. A munkakörrel kapcsolatban bővebb felvilágosítást Kuthy Árpád (tel: +36 1 474 5883) ad.
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása