állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Kisújszállási Polgármesteri Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Kisújszállási Polgármesteri Hivatal
Városfejlesztési és -üzemeltetési Osztály
Építésügyi ügyintéző
munkakör betöltésére.
Részletek
 • A közszolgálati jogviszony időtartama:
 • határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
 • Foglalkoztatás jellege:
 • Teljes munkaidő
 • A munkavégzés helye:
 • Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1.
 • A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
 • Település-, terület- és vidékfejlesztési, település-üzemeltetési feladatkör (Korm. rendelet 1. melléklet 32. pont) építésügyi ügyintéző
 • A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
 • közreműködik a településképi bejelentési, véleményezési eljárások lefolytatásában; közreműködik építéshatósági ügyekben, szakhatósági állásfoglalást, hatósági bizonyítványt állít ki (művelési ág változás, átminősítés, telekmegosztás); telepengedélyezés, zaj- és rezgésvédelmi eljárások lefolytatása; épületvizsgálat, állékonysági problémák kezelése; helyi építészeti örökségvédelemmel kapcsolatos eljárások lebonyolítása; közreműködik az önkormányzati pályázatok építésügyi szakértelmet igénylő feladataiban; részvétel az önkormányzati rendelet, önkormányzati és bizottsági előterjesztések, tájékoztatók, beszámolók elkészítésben; digitális térképek aktualizálása; részvétel a munkaterületét érintő városüzemeltetési feladatok megvalósításában.
 • Jogállás, illetmény és juttatások:
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) a Kisújszállási Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.
 • Pályázati feltételek:
 • • Magyar állampolgárság,
 • • Cselekvőképesség,
 • • Büntetlen előélet,
 • • Főiskola, I. besorolási osztályban: felsőoktatásban szerzett építész-, építőmérnök szakképzettség (BSc szak); II. besorolási osztályban: műszaki középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és műszaki szakképesítés.,
 • • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • • önkormányzatnál hasonló munkakörben szerzett gyakorlat
 • • helyismeret
 • Elvárt kompetenciák:
 • • Kiváló szintű együttműködő képesség,
 • • Pontos, precíz munkavégzés,
 • • Nagyfokú munkabírás,
 • • Jó szintű kommunikációs és kapcsolatteremtő készség,
 • • Szakmai elkötelezettség,
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány arról, hogy a pályázó a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 42. § (4) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott feltételeknek megfelel;
 • • végzettsége(ke)t igazoló okirat(ok) másolata;
 • • az önéletrajzot a közszolgálati személyügyi nyilvántartásra és statisztikai adatgyűjtésre, a közszolgálati alkalmazottak és a munkavállalók személyi irataira vonatkozó szabályokról, valamint a kormányzati igazgatási szervek álláshelyeinek nyilvántartásáról szóló 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklete alapján kérjük benyújtani;
 • • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati eljárás során személyes adatainak kezeléséhez, valamint az elbírálásban résztvevő személyek a pályázat teljes tartalmát megismerhetik;
 • • a pályázó nyilatkozata arról, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítését;
 • • a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vele szemben a Kttv. 85. §-a szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn;
 • • a pályázó arra vonatkozó nyilatkozata, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró ok vagy korlátozó gondnokság alatt;
 • A munkakör betölthetőségének időpontja:
 • A munkakör legkorábban 2021. február 1. napjától tölthető be.
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2021. január 26.
 • A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Pénzes Tímea jegyző nyújt, a 59/520-230 -os telefonszámon.
 • A pályázatok benyújtásának módja:
 • • Postai úton, a pályázatnak a Kisújszállási Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (5310 Kisújszálás , Szabadság tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KJ1/156-1/2021. , valamint a munkakör megnevezését: építésügyi ügyintéző .
 • • Elektronikus úton Dr. Pénzes Tímea jegyző részére a jegyzo@kisujszallas.hu E-mail címen keresztül
 • • Személyesen: Dr. Pénzes Tímea jegyző, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1. .
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2021. január 29.
 • A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
 • Teljes munkaidős, határozatlan idejű köztisztviselői jogviszony, 6 hónap próbaidő beiktatásával. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. Az adatkezelés célja: a tisztségre megfelelő pályázó kiválasztása, az adatkezelés jogalapja: EU 2016/679. számú rendelet 6. cikk 1) bekezdés a) pontja alapján az érintett magánszemély hozzájárulása. Az adatkezelés időtartama: sikeres pályázó kiválasztását követő 30. nap. Ezt követően a sikertelen pályázati anyagok visszaküldésre kerülnek.
 • A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kisujszallas.hu honlapon szerezhet.
 • A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. január 12.
 • A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása