állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Közép-Tisza-vidéki Vizügyi Igazgatóság
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Közép-Tisza-vidéki Vizügyi Igazgatóság
Települési Vízgazdálkodási Team
Víziközmű referens
munkakör betöltésére.
Részletek
 • A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
 • határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
 • Foglalkoztatás jellege:
 • Teljes munkaidő
 • A munkavégzés helye:
 • Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt 4.
 • A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
 • *Részt vesz az Igazgatóság a víziközművek vízjogi engedélyezéshez kapcsolódó vagyonkezelői feladatainak ellátásban, a hatósági, helyszíni bejárásokon, a szakági nyilvántartások fejlesztésében és aktualizálásában. *Közreműködik a víziközmű és ipari statisztikák területi adatgyűjtésében és feldolgozásában. *Végzi a Víziközmű Társulatokkal kapcsolatos feladatokat. *Részt vesz az igazgatóság által, hazai és nemzetközi forrásokból tervezett projektek pályázati anyagának kidolgozásában és közreműködik a projektek megvalósításában. *Ellátja a közműves vízellátással és szennyvízkezeléssel, a települési ivóvízminőség-javítással, a települési szennyvizek tisztításával és ártalommentes elhelyezésével, a települési vízgazdálkodással, valamint a vízminőségvédelmi kárelhárítással kapcsolatos területi feladatokat.
 • Illetmény és juttatások:
 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) Vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII.tv. IV.fejezete, illetve a 391 /2017 ( XII.13. ) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.
 • Pályázati feltételek:
 • • Főiskola, ( vízépítő mérnöki, építőmérnöki, vízgazdálkodási üzemmérnöki, vízépítési szakmérnöki, vízrendezési-vízhasznosítási építőmérnöki, vízellátási és csatornázási üzemmérnöki, környezetmérnöki, meliorációs mérnöki ),
 • • Műszaki, természettudományi területen szerzett egyéb felsőfokú végzettség ( vízügyi szakirányú szakmérnöki végzettséggel vagy szakképesítéssel )
 • • Felhasználói szintű MS Office ismeretek
 • • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • • Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett
 • • Büntetlen előélet
 • • Cselekvőképesség
 • A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • • Vízügyi ágazatban szerzett szakmai tapasztalat
 • • Magas szintű számítástecnikai gyakorlat
 • • Térinformatikai programok ismerete ( ArcGIS, AutoCad )
 • • Idegen nyelv ismerete
 • • Középfokú vízügyi technikusi alapvégzettség
 • • „B” kategóriás jogosítvány
 • • Továbbképzési, továbbtanulási lehetőségek iránti nyitottság
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • • Szakmai önéletrajz
 • • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • • Végzettséget/szakképesítést tanúsító oklevél egyszerű másolata
 • • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban részt vevők megismerhetik
 • A munkakör betölthetőségének időpontja:
 • A munkakör legkorábban 2021. február 15. napjától tölthető be.
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2021. január 31.
 • A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vass Sándor szakágazati vezető nyújt, a 30-748-4063 -os telefonszámon.
 • A pályázatok benyújtásának módja:
 • • Elektronikus úton Módosné Dunai Alexandra humánpolitikai referens részére a Modosne.Dunai.Alexandra@kotivizig.hu E-mail címen keresztül
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2021. február 5.
 • A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
 • www.kotivizig.hu
 • A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. január 12.
 • A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása