állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Főépítészi Csoport
Főépítészi munkatárs
munkakör betöltésére.
Részletek
 • A közszolgálati jogviszony időtartama:
 • határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
 • Foglalkoztatás jellege:
 • Teljes munkaidő
 • A munkavégzés helye:
 • Pest megye, 2030 Érd, Alsó utca 1-3.
 • A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
 • -
 • Ellátandó feladatok:
 • Főépítész munkájának szakmai támogatása, településképi eljárások lefolytatása, hatósági ügyiratok előkészítése, helyszíni szemlék lefolytatása. Kapcsolattartás, szakmai egyeztetés biztosítása tervezők, építtetők részére. Közreműködés a településrendezési eszközök karbantartási feladataiban; részvétel az egyeztetési eljárás dokumentumainak előkészítésében.
 • A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
 • Az ellátandó feladatoknál kerül felsorolásra
 • Jogállás, illetmény és juttatások:
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata az irányadók.
 • Pályázati feltételek:
 • • Magyar állampolgárság,
 • • Cselekvőképesség,
 • • Büntetlen előélet,
 • • Főiskola, Felsőfokú építészmérnöki, magasépítő üzemmérnöki végzettség,
 • Elvárt kompetenciák:
 • • Rendszerezett problémamegoldás,
 • • Precizitás, megbízhatóság, jó elemzőkészség, felelősségtudat, terhelhetőség,
 • • Objektivitás,
 • • Jó szintű szóbeli és írásbeli kifejezőkészség,
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • • 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti szakmai önéletrajz
 • • iskolai végzettséget igazoló okiratok egyszerű másolata
 • • motivációs levél
 • • pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 84-85. §-ai szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn
 • • pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
 • A munkakör betölthetőségének időpontja:
 • A munkakör legkorábban 2021. március 29. napjától tölthető be.
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 21.
 • A pályázatok benyújtásának módja:
 • • Postai úton, a pályázatnak a Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (2030 Érd, Alsó utca 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 14/ERD-220-13/2021 , valamint a munkakör megnevezését: főépítészi munkatárs.
 • vagy
 • • Elektronikus úton Személyzeti Csoport munkatársai részére a szemelyzeti@erd.hu E-mail címen keresztül
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2021. március 28.
 • A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 • • www.erd.hu - 2021. február 20.
 • • Érdi Újság
 • • facebook – Érd MJV Önkormányzata - 2021. február 20.
 • A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
 • A kinevezés feltétele a Kttv. 42. § (1) bekezdése szerinti három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány. A kinevezés 6 hónapos próbaidő kikötésével határozatlan időre szól.
 • A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. február 20.
 • A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása