állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Osztály
Közterületi és útügyi referens
munkakör betöltésére.
Részletek
 • A közszolgálati jogviszony időtartama:
 • határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
 • Foglalkoztatás jellege:
 • Teljes munkaidő
 • A munkavégzés helye:
 • Budapest, 1041 Budapest, István út 14.
 • A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
 • Újpest közigazgatási területén előforduló összes, hatáskörébe utalt, jogszabályban meghatározott közterületi és útügyi ügy intézése, a munkaköri leírásban szereplő alábbi feladatok ellátása: - Nyomvonalas létesítmények (távközlési kábel, ELMŰ kábel, távhő, kábel TV, víz, csatorna stb.) építése és átépítése során közútkezelői, tulajdonosi hozzájárulás adása; - Ezzel kapcsolatos munkakezdési engedélyek kiadása; - Útburkolat helyreállítások esetében hatósági intézkedés kezdeményezése; - Gépkocsi behajtók engedélyezése; - Lakossági panaszbejelentések kivizsgálása; - Vállalati beruházásoknál az Építésigazgatási Iroda munkájában való közreműködés; - Járdaépítések engedélyezése, útépítési engedélyezéssel kapcsolatos útkezelői hozzájárulások megadása; - Közterületi létesítmények szakhatósági egyeztetése; - Közvilágítási hálózat terveire jegyzői jóváhagyás kiadása; - Közlekedésfejlesztési feladatokban való részvétel; - Tömegközlekedési feladatok végrehajtása; - Forgalomtechnikai feladatok végrehajtása; - Közműépítési beruházások végrehajtása; - Kapcsolattartás idegen beruházókkal; - Kommunális feladatok végrehajtásában való részvétel; - Közreműködik a közterület használati engedélyek tulajdonosi oldalról történő elbírálásában; - Közlekedési szempontból véleményezi a rendezési terveket, együttműködve a főépítésszel; - Koordinálja és felügyeli a Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Osztály hatáskörébe tartozó közterületen jelentkező feladatok végrehajtását; - Jelentősebb beruházások bonyolítóival való kapcsolattartás; - Szakhatósági feladatok a társhatóságoknál jelentkező ügyek ellátásában.
 • Jogállás, illetmény és juttatások:
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.
 • Pályázati feltételek:
 • • Magyar állampolgárság,
 • • Cselekvőképesség,
 • • Büntetlen előélet,
 • • Főiskola, egyetem (elsősorban közlekedésmérnök, építő, környezetmérnök) illetve a 29/2012.(III.7.) Kormányrendelet szerint előírt végzettség,
 • • B kategóriás jogosítvány,
 • • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • • Útépítésben szerzett kivitelezői tapasztalat
 • • számítástechnikai gyakorlati, felhasználói ismeretek, ETDR ügyintézésben való gyakorlat
 • • közigazgatási alapvizsga
 • • közigazgatási szakvizsga
 • • közigazgatásban szerzett legalább 5 év tapasztalat
 • • helyismeret
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • • szakmai önéletrajz, mely tartalmazza: a jelentkező legfontosabb személyi adatait; eddigi munkaköreinek, tevékenységének leírását; jelenlegi munkakörét, beosztását;
 • • a végzettségeket tanúsító okiratok másolata;
 • • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az erkölcsi bizonyítvány igényléséről szóló igazolás;
 • • A pályázati anyag benyújtásával egyidejűleg a Pályázó hozzájárul adatainak kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy a pályázati anyagát a kiválasztási eljárásban résztvevők megismerhessék. Az adatvédelemre vonatkozó tájékoztatók: https://ujpest.hu/adatkezelesi-tajekoztatok/ https://ujpest.hu/wp-content/uploads/2021/08/adatvedelmi_tajekoztato_palyazatokhoz.pdf A pályázathoz szükséges hozzájáruló nyilatkozat letölthető: https://ujpest.hu/karrier/ https://ujpest.hu/wp-con;
 • • Kérjük, a tárgyban feltüntetni a munkakör megnevezését.
 • A munkakör betölthetőségének időpontja:
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 3.
 • A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Jakab Szilvia személyügyi referens nyújt, a +361-231-3143 -os telefonszámon.
 • A pályázatok benyújtásának módja:
 • • Elektronikus úton Palánkay Patrícia személyügyi osztályvezető részére a palankay.patricia@ujpest.hu E-mail címen keresztül
 • A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
 • A munkáltató által kiválasztott érvényes pályázatot benyújtókat a munkáltató által kijelölt szakmai bizottság hallgatja meg. A munkáltató a bizottság javaslata figyelembevételével dönt. A határidőn túl beadott pályázatokat érvénytelennek minősítjük. A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívásban feltüntetett valamennyi formai és tartalmi feltételnek megfelel. A munkáltató fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát. A munkáltató 6 hónapos próbaidőt köt ki.
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2022. július 5.
 • A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ujpest.hu honlapon szerezhet.
 • A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. június 23.
 • A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása