állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal
a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján
pályázatot hirdet
Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal
Műszaki Hatósági Főosztály Munkaügyi és Munkavédelmi Osztálya
Munkavédelmi feladatokat ellátó ügyintéző
munkakör betöltésére.
Részletek
 • A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:
 • határozott idejű előreláthatólag 2023. október 29. napjáig –ig tartó kormányzati szolgálati jogviszony
 • Foglalkoztatás jellege:
 • Teljes munkaidő
 • A munkavégzés helye:
 • Csongrád megye, 6722 Szeged, Rákóczi tér 1.
 • Ellátandó feladatok:
 • Munkavédelmi hatósági ellenőrzések lebonyolítása, munkavédelmi közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása. Munkabalesetek kivizsgálása, foglalkozási megbetegedésekkel kapcsolatos feladatok.
 • A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
 • A fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 10/2022. (IX.22) MvM utasítás 62. pontja, valamint a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal kormánytisztviselőinek képesítési előírásairól szóló 49/2019. (IX.01.) számú főispáni utasítás 1. függelékének 39. b) pontja alapján az álláshely betöltője által ellátandó feladat: munkavédelmi feladatok.
 • Jogállás, illetmény és juttatások:
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései az irányadók.
 • Pályázati feltételek:
 • • Magyar állampolgárság,
 • • Cselekvőképesség,
 • • Büntetlen előélet,
 • • Főiskola, szerzett agrár-, műszaki, orvos-egészségtudományi-, természettudományi képzési területen szerzett szakképzettség és legalább középfokú munkavédelmi szakképesítés, vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és felsőfokú munkavédelmi szakképesítés,
 • • B kategóriás jogosítvány,
 • • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • • Közigazgatásban szerzett szakmai tapasztalat, illetve közigazgatási alap- vagy szakvizsga;,
 • Előnyt jelentő kompetenciák:
 • • Jó szintű szóbeli és írásbeli kifejezőképesség
 • • Jó szintű etikus magatartás és megbízhatógás
 • • Jó szintű precíz, önálló, alapos munkavégzés és terhelhetőség
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • • A 87/2019. (IV.23.) Kormányrendelet 1. mellékletében meghatározott részletes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget, nyelvismeretet igazoló okirat másolata; • Motivációs levél; • Nyilatkozat, amely szerint a benyújtott önéletrajzban és mellékleteiben foglalt személyes adatok kezeléséhez az eljárással összefüggésben a pályázó hozzájárul; • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy a bizonyítvány kiállítása iránti kérelem feladóvevénye/bizonylata
 • A munkakör betölthetőségének időpontja:
 • A munkakör legkorábban 2023. január 9. napjától tölthető be.
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2022. december 10.
 • A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fodorné dr. Borbély Eszter nyújt, a 62/680-544 -os telefonszámon.
 • A pályázatok benyújtásának módja:
 • • Elektronikus úton https://karrierportal.csmkh.hu// oldalon keresztül.
 • A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
 • A pályázatokat kormánytisztviselőkből 3 tagú szakmai bizottság bírálja el a benyújtott írásos anyagok alapján. Az így kiválasztott jelöltekkel a bizottság személyes elbeszélgetést is lefolytat. A pályázat eredményéről az elbírálástól számított 3 napon belül a pályázók értesítést kapnak.
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2022. december 15.
 • A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 • • https://karrierportal.csmkh.hu// - 2022. november 18.
 • A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.csmkh.hu honlapon szerezhet.
 • A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. november 24.
 • A pályázati kiírás közzétevője a Miniszterelnöki Kormányiroda. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a Miniszterelnöki Kormányiroda részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása