állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Rektori Kabinet
Oktatási Igazgatóság
Minőségbiztosítási ügyvivő szakértő (2022/309)
munkakör betöltésére.
Részletek
 • A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
 • határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
 • Foglalkoztatás jellege:
 • Teljes munkaidő
 • A munkavégzés helye:
 • Budapest, 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 7-9. . R épület
 • A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
 • • aktív közreműködés az Egyetem minőségbiztosítási szervezetében; • az oktatói munka hallgatói véleményezése eredményeinek átfogó elemzése, jelentések készítése; • a diplomás pályakövetési rendszer felméréseinek rendszeres elemzése; • felvételi folyamatok mennyiségi és minőségi elemzése; • hallgatói motivációs felmérések előkészítése, kiértékelése, összehasonlító elemzések készítése országos felmérésekkel; • rendszeres belső munkatársi és hallgatói elégedettségi és igény felmérések előkészítése, közreműködés a lebonyolításban, az eredmények kiértékelése; • a képzési folyamatok folyamatos mennyiségi és minőségi vizsgálata (eredményesség, lemorzsolódás, tanulmányi statisztikák), döntéselőkészítő elemzések készítése az időszakos minőségcélok (egyetemi, kari) megalkotásához; • a hallgatóknak nyújtott szolgáltatások minőségének elemzése és fejlesztése; • tanácsadás az Egyetemen belül más szervezeti egységek felé a minőségbiztosítási folyamataik fejlesztéséhez; • együttműködés az Egyetemen belül más szervezeti egységek minőségügyi megbízottaival.
 • Illetmény és juttatások:
 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) Humánpolitikai Szabályzat és a Kancellár rendelkezései az irányadók.
 • Pályázati feltételek:
 • • Felsőfokú képesítés,
 • • Angol nyelv középfokú ismerete (írásban és szóban egyaránt)
 • • Felsőoktatásban szerzett tapasztalat
 • • Magas (készség) szintű MS Office (irodai alkalmazások, különösen táblázatkezelés, adatbáziskezelés, adatvizualizációs eszközök) ismeretek
 • • Közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány benyújtása szükséges, amelyben igazolni kell, hogy a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20.§ (2) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feltételeknek megfelel, büntetlen előéletű, valamint nem áll foglalkozástól vagy tevékenyégtől eltiltás hatálya alatt
 • A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • • Felsőoktatásban oktatásszervezési vagy oktatásigazgatási területen szerzett tapasztalat
 • • Minőségbiztosítási területen szerzett tapasztalat
 • • Felsőoktatási ágazati és intézményi információs rendszerek ismerete
 • Elvárt kompetenciák:
 • • Kiváló szóbeli és írásbeli kommunikációs készség,
 • • Kiváló szervező és problémamegoldó képesség,
 • • Stratégiai gondolkodásmód,
 • • Precíz, önálló munkavégzés,
 • • Jó kommunikációs képesség,
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • • Szakmai önéletrajz elérhetőséggel
 • • Motivációs levél
 • • Végzettséget, képzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok másolata
 • • Kitüntetések, szakmai díjak felsorolását igazoló dokumentumok másolata (amennyiben releváns)
 • • Nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát, személyes adatait a vonatkozó jogszabályok és a BME szabályzatai szerint erre jogosult testületek megismerhetik, ill. hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
 • A munkakör betölthetőségének időpontja:
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2022. december 22.
 • A pályázatok benyújtásának módja:
 • • Elektronikus úton Humánerőforrás Igazgatóság részére a humaneroforras@bme.hu E-mail címen keresztül
 • A pályázat elbírálásának módja, rendje:
 • BME Humánpolitikai Szabályzatában foglaltak szerint. A pályázatban foglalt és maradéktalanul beküldött dokumentumok fényében tekintjük érvényesnek a jelentkezést.
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2023. január 20.
 • A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 • • www.bme.hu/allaspalyazatok
 • • www.profession.hu
 • A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
 • Jelentkezéskor a foglalkoztatás jellegét (teljes, vagy részmunkaidő), a munkakör megnevezését, a pályázati azonosítót kérjük feltüntetni. Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, az Egyetem honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni.
 • A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. november 23.
 • A pályázati kiírás közzétevője a Miniszterelnöki Kormányiroda. A pályázati kiírás a munkáltató által a Miniszterelnöki Kormányiroda részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása