állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Heves Megyei Kormányhivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Heves Megyei Kormányhivatal
Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály
Építésügyi szakügyintéző
munkakör betöltésére.
Részletek
 • A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:
 • határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony
 • Foglalkoztatás jellege:
 • Teljes munkaidő
 • A munkavégzés helye:
 • Heves megye, 3300 Eger, Kossuth Lajos utca 26.
 • Heves megye, 3200 Gyöngyös, Fő tér 13.
 • Ellátandó feladatok:
 • A Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve feladat- és hatáskörébe tartozó építésügyi feladatok.
 • A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
 • A Heves Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztályának feladat- és hatáskörébe tartozó építésügyi hatósági ügyek intézése, érdemi döntésre történő szakmai előkészítése, döntés meghozatala, hatósági ellenőrzés lefolytatása, hatósági ügyintézés, ügyfélszolgálati tevékenység ellátása.
 • Jogállás, illetmény és juttatások:
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , a(z) A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény, valamint a Heves Megyei Kormányhivatal Közszolgálati szabályzatának rendelkezései az irányadók. A Heves Megyei Kormányhivatal a kormányzati szolgálati jogviszonyban a családalapítást, az iskolakezdést és a gyermeknevelést érdemi módon segítő, a mindenkori minimálbérhez illeszkedő összegű plusz pénzbeli juttatásokat, (gyermeknevelési támogatás, iskolakezdési támogatás, családalapítási támogatás), évente (illetve a foglalkoztatásban töltött időszak arányában) cafetéria-juttatást biztosít, emellett a jogviszonyban töltött időtartam alapján a havi illetmény összegén alapuló szolgálati elismerést és álláshelyi elismerést biztosít. az irányadók.
 • Pályázati feltételek:
 • • Magyar állampolgárság,
 • • Cselekvőképesség,
 • • Büntetlen előélet,
 • • Főiskola, • Egyetemi szintű építészmérnöki vagy építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) szakképzettség, főiskolai szintű magasépítő üzemmérnöki, építészmérnöki, építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) vagy városgazdasági üzemmérnöki (ezzel egyenértékű településmérnöki) szakképzettség, továbbá alapképzésben szerzett építész, épületszerkezeti konstruktőr vagy magasépítési szakirányán szerzett szakképzettség, mesterfokozatú képzésben szerzett tervező építészmérnöki, szerkezettervező építészmérnöki szakképzettség, osztatlan képzésben szerzett építész szakképzettség vagy ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettség,
 • • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • • építésügyi, építésfelügyeleti hatóságnál szerzett szakmai tapasztalat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,
 • • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • • építésügyi jogszabályok ismerete
 • • műszaki ellenőri, felelős műszaki vezetői, tervezői vagy kivitelezői szakmai gyakorlat
 • • építésügyi vizsga
 • • ÉTDR rendszer, e-építési napló használatának ismerete
 • • "B" kategóriás jogosítvány és személygépjármű vezetési tapasztalat
 • Elvárt kompetenciák:
 • • Önálló, felelősségteljes munkavégzésre való képesség,
 • • Felelősségtudat, megbízhatóság, együttműködési képesség,
 • • Pontosság, precizitás, jó szóbeli és írásbeli kifejezőkészség,
 • • Az új feladatokra való nyitottság, rugalmasság, alkalmazkodási képesség,
 • • Ügyfélorientált munkavégzés,
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • • Fényképpel ellátott, a pályázó személyi adatait tartalmazó, részletes szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerint
 • • iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet igazoló okiratok másolata
 • • vagyonnyilatkozat tétel vállalásáról szóló jognyilatkozat
 • • adatkezelési nyilatkozat a pályázati eljárásban szereplő adatok kezelése vonatkozásában
 • A munkakör betölthetőségének időpontja:
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2021. december 31.
 • A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Juhász Péter főosztályvezető nyújt, a +3636 482-918, +3636 482-910 -os telefonszámon.
 • A pályázatok benyújtásának módja:
 • • Elektronikus úton dr. Fónagy-Virág Ákos jogi, humánpolitikai és koordinációs főosztályvezető részére a koordinacio@heves.gov.hu E-mail címen keresztül
 • A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
 • A pályázat benyújtásakor a pályázónak hivatkoznia kell a betölteni kívánt munkakörre. Pályázati dokumentumként kizárólag pdf. vagy doc (docx) formátumú elektronikus dokumentumok nyújthatók be. A határidőn túl, illetve a megadottól eltérő formátumban benyújtott pályázat, illetve a pályázat bármely mellékletének hiánya automatikusan és külön értesítés nélkül a pályázat figyelmen kívül hagyását eredményezheti.
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2022. január 31.
 • A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
 • A jogviszony létesítéséhez 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány szükséges. A határidőn túl benyújtott pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. A pályázatokat csak akkor tekintjük érvényesnek és kerülnek elbírálásra, amennyiben valamennyi – jelen felhívásunkban feltüntetett – formai és tartalmi feltételnek megfelelnek. A kiírt álláshelyre határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszonyt létesítünk 6 hónap próbaidő kikötésével. Kérjük, hogy az álláspályázattal kapcsolatos adatkezelési tájékoztatót a pályázat benyújtását megelőzően tekintse meg az alábbi linken. https://www.kormanyhivatal.hu/download/2/8b/d6000/he_kor_72_4_Adatkezele%CC%81si%20ta%CC%81je%CC%81koztato%CC%81_%C3%A1ll%C3%A1sp%C3%A1ly%C3%A1zatok_alairt.pdf#!DocumentBrowse Kérjük, hogy pályázat benyújtása esetén az alábbi linken található adatkezelési hozzájárulást szíveskedjen megtenni. https://www.kormanyhivatal.hu/download/6/8b/d6000/Aadatkezel%C3%A9si_hozz%C3%A1j%C3%A1rul%C3%A1s_%C3%A1ll%C3%A1sp%C3%A1ly%C3%A1zat.docx#!DocumentBrowse Felhívjuk figyelmét, hogy a pályázat benyújtása során kizárólag a fenti minta szerint benyújtott adatkezelési nyilatkozatot fogadja el Hivatalunk!
 • A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. szeptember 15.
 • A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása