állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Miniszterelnöki Kabinetiroda
a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján
pályázatot hirdet
Miniszterelnöki Kabinetiroda
Európai Uniós Fejl. Végreh. Felelős Helyettes Államtitk., Lebonyolítás Koordinációs Főosztálya
IT támogató referens
munkakör betöltésére.
Részletek
 • A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:
 • határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony
 • Foglalkoztatás jellege:
 • Teljes munkaidő
 • A munkavégzés helye:
 • Budapest, 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.
 • Ellátandó feladatok:
 • • A KÖFOP és a DIMOP Plusz operatív programok végrehajtásával összefüggésben részt vesz a nyomon követési és az adatszolgáltatási rendszerek kialakításában és működtetésében. • Részt vesz a vezetői információszolgáltatási rendszer kidolgozásában és működtetésében. • Támogatást nyújt a felhasználók részére a rendszerek használatában. • Részt vesz az adatszolgáltatást- és elemzést segítő informatikai megoldások (pl. MS SQL Server lekérdezések, eljárások) fejlesztésében.
 • A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
 • az európai uniós fejlesztések végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár irányítása alatt IT-támogató referensi feladatok ellátása
 • Jogállás, illetmény és juttatások:
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései , a(z) irányadók, az illetményt kinevezéskor a munkáltatói jogkör gyakorlója állapítja meg a Kit. 1. melléklet I. pontja értelmében. Az egyéb juttatások megállapítása a Kit., az egyéb vonatkozó jogszabályok és a Miniszterelnöki Kabinetiroda Közszolgálati Szabályzata az irányadók.
 • Pályázati feltételek:
 • • Magyar állampolgárság,
 • • Cselekvőképesség,
 • • Büntetlen előélet,
 • • Középfokú képesítés, IT területen szerzett végzettség,
 • • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • • magas szintű MS Office ismeretek (irodai alkalmazások),
 • • Microsoft SQL Server alkalmazás alap szintű ismerete,
 • • kockázatmentes nemzetbiztonsági ellenőrzés,
 • • megbízhatósági vizsgálathoz való hozzájárulás,
 • • vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése,
 • • a pályázó nem áll újraalkalmazási korlátozás hatálya alatt (Kit. 117. § (6) és (8) bekezdése, vagy a 166. § (4) bekezdése, illetve a Kttv. 60. § (1) bekezdés i) pontja szerint.)
 • • A meghirdetett feladatkör betöltésének feltétele 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, melyet a pályázati anyaghoz nem kell csatolni.
 • A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • • Felsőfokú végzettség (pályakezdők jelentkezését is várjuk),
 • • Microsoft SQL Server alkalmazás területén szerzett szakmai tapasztalat,
 • • Microsoft SharePoint tapasztalat,
 • • EU-s projektek területén szerzett szakmai tapasztalat,
 • • közigazgatási területen szerzett tapasztalat.
 • Elvárt kompetenciák:
 • • Rugalmasság, önálló és pontos munkavégzési képesség, felelősségtudat,,
 • • kreativitás, kezdeményezőkészség, igényesség, csapatmunkában történő együttműködési képesség.,
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • • A pályázó szakmai életútját részletesen bemutató fényképes önéletrajz (a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. számú melléklete alapján, letölthető: https://kozigallas.gov.hu/oneletrajz%20sablon%20v1.7%20KSZF.xlsx )
 • • Motivációs levél,
 • • Végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentum(ok) másolata,
 • • Nyelvtudást igazoló dokumentum(ok) másolata,
 • • Nyilatkozat büntetlen előéletről,
 • • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik,
 • A munkakör betölthetőségének időpontja:
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 15.
 • A pályázatok benyújtásának módja:
 • • Elektronikus úton a Miniszterelnöki Kabinetiroda Személyügyi Főosztálya részére a allaspalyazat@mk.gov.hu E-mail címen keresztül
 • A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
 • A pályázati anyagot határidőben és hiánytalanul benyújtó, a munkáltató által elvárt szakmai követelményeknek megfelelően kiválasztott pályázók szakmai és személyes rátermettségük felmérését célzó személyes meghallgatáson vesznek részt.
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2021. november 30.
 • A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
 • Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy amennyiben pályázati anyagukban mellékelt nyilatkozattal kifejezetten hozzájárulnak, pályázati anyaguk a pályázat eredményességétől függetlenül egy később megüresedő pozíció betöltése érdekében bekerül az MK kiválasztási adatbázisába, legfeljebb 12 hónapos időtartamra. Ha a pályázó nem járul hozzá, pályázati anyaga az adatvédelmi előírásoknak megfelelően megsemmisítésre kerül.
 • A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. október 13.
 • A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása