állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
A Magyar Tudományos Akadémia Létesítménygazdálkodási Központ
Projekt Iroda

pályázatot hirdet

Építész projekt mérnök - műszaki ellenőr

munkakör ellátására.

A Magyar Tudományos Akadémia AZ MTA SZÉKHÁZ ÉS KÖNYVTÁR EGYSÉGES KIALAKÍTÁSA ILL. FELÚJÍTÁSA (1051. Budapest, Széchenyi István tér 9., 1051. Budapest, Arany János utca 1.) projekt közbeszerzési és kivitelezési szakaszához építész projekt mérnököt keres.

Foglalkoztatás jellege
 • teljes munkaidő.
A munkavégzés helye
 • Budapest XI. kerület
 • Budapest V. kerület
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör
 • a projekt kapcsán elkészült előzetes tanulmányok vizsgálatok megismerése,
 • a projekt kapcsán elkészült tervek műszaki anyagok megismerése,
 • részvétel a projekt kivitelezésének közbeszerzési eljárásában, szakági szakmai kompetencia biztosítása a műszaki dokumentáció összeállítása, a szerződéstervezet elkészítése és az eljárás során a beruházás szakmai érdekeinek képviselete,
 • a kivitelezés során folyamatosan végzett szakmai feladatok ellátása, a beruházás előre haladásának biztosításához,
 • szakági műszaki ellenőrzési feladatok jogszabályban meghatározottak szerinti ellátása:
  • a jogerős és végrehajtható építési engedély és hozzátartozó jóváhagyott műszaki dokumentáció lapján az építés szakági ellenőrzése,
  • az építési napló jogszabályban meghatározottak szerinti ellenőrzése, bejegyzések jegyzőkönyvek szakági ellenjegyzése, észrevételezése,
  • műszaki, gazdaságossági szükségességből indokolt tervváltoztatásokkal kapcsolatos javaslatok megtétele projektiroda vezető felé
  • a kivitelezés során a részteljesítések műszaki ellenőri teljesítésigazolásainak kiállítása,
  • a tervezői és kivitelezői egyeztetéseken az MT szakmai képviselete, a projektiroda vezető napi szintű tájékoztatása műszaki kérdésekben, a felmerülő kérdések megoldási lehetőségeinek ismertetésével,
  • a kivitelezés során a technológiai utasítások, előírások ellenőrzése, betartatása,
  • a kivitelezés során a beépítetendő anyagok anyagbemutatásának, anyagmegfeleltetésének ellenőrzése,
  • szakági munkák eltakarás előtti mennyiségi és minőségi ellenőrzése,
  • a kivitelezés során részvétel az átadás átvételi eljárásokban, az egyes átadási dokumentációk tartalmának és formájának meghatározása, ellenőrzése,
  • szakági műszaki ellenőri feladatok elvégzésének dokumentálása
 • havi szintű jelentés készítése a projektiroda vezető részére szakági műszaki ellenőrökkel együttműködve,
 • kapcsolattartás az illetékes hatóságokkal, szakhatóságokkal
 • MTA LGK keretében használt CAFM vállalatirányítási szoftver használata, ebben adatok és dokumentumok felvitele, aktualizálása. A munkaköri feladatok ellátásához szükséges iratok megszerkesztése, dokumentumok iktatása.
 • az MTA LGK munkarendjének, szabályzatainak és utasítási rendelkezéseinek betartása, a munkakörére vonatkozó jogszabályok betartása,
 • egyéb projektiroda vezetője által meghatározott feladatok elvégzése
Pályázati feltételek
 • szakirányú felsőfokú műszaki végzettség,
 • szakági műszaki ellenőri jogosultság (ME-É, ME-É-M, ME-M)
 • MS Office irodai alkalmazások felhasználói szintű ismerete,
 • hasonló területen szerzett, legalább 3 éves szakmai gyakorlat,
 • vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség,
 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet.
Előnyt jelent
 • műemléki épületek felújításán szerzett szagági beruházói, tervezői, kivitelezői gyakorlat,
 • épületenergetikai képzettség és/vagy gyakorlat,
 • közbeszerzési gyakorlat,
 • CAD szoftver használat.
A pályázatnak tartalmaznia kell
 • magyar nyelvű szakmai önéletrajzot, motivációs levelet,
 • végzettséget, képesítést tanúsító okirat másolatát,
 • kamarai nyilvántartási számot, szakterületi besorolást,
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy az eljárásban résztvevők a pályázat anyagát megismerhetik.
A benyújtás határideje
 • 2022. szeptember 29.
A jelentkezés benyújtásának módja
 • Elektronikus úton: MTA LGK részére cégnév/pozíció feltüntetésével, a cv@mernokallasok.hu e-mail címen. Ha Ön regisztrált felhasználó a Mérnökállások.hu-n, belépés után kattintson a hirdetés fejlécében (felül vagy alul) a [jelentkezés az állásra] gombra.
 • Kérjük feltüntetni a beosztás megnevezését: „álláspályázat: építész beruházó - műszaki ellenőr”.
A munkakör betölthetőségének időpontja
 • A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása