állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Magyar Természettudományi Múzeum - Budapest
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Magyar Természettudományi Múzeum - Budapest
Gazdasági és Műszaki Igazgatóság
Műszaki osztályvezető
munkakör betöltésére.
Részletek
 • A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
 • határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
 • Foglalkoztatás jellege:
 • Teljes munkaidő
 • A munkavégzés helye:
 • Budapest, 1083 Budapest, Ludovika tér 2-6.
 • Budapest, és a Munkáltató egyéb telephelyei, .
 • A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
 •  Határozatlan idejű műszaki alkalmazotti feladatok mellett megbízott osztályvezetői feladatok ellátása  a múzeum fenntartásában lévő épületek, valamint a múzeumhoz tartozó telephelyek, építmények berendezések állagának folyamatos figyelemmel kisérése és zavartalan, gazdaságos üzemeltetésük műszaki feltételeinek biztosítása  szervezi és irányítja a Műszaki és Üzemeltetési osztályon dolgozó beosztottak munkáját  Műszaki területet érintő külső és belső adatszolgáltatás elkészítése  Beszerzési eljárások lebonyolítása, teljesítés igazolása  Közbeszerzési értékhatár feletti beszerzések esetén a közbeszerzési törvényben foglaltak figyelembe vételével végzi munkáját  Az éves költségvetés tervezéséhez üzemeltetési, épület-karbantartási és épület-beruházási tervet készít  Műszaki területre vonatkozó likviditási tervet készít  Bérbeadással hasznosított épületrészek önköltség számításának elkészítése  Részt vesz a múzeum és telephelyeinek műszaki vonatkozású távlati tervezési munkáiban, műszaki, üzemeltetési számításokat végez.  Részt vesz a selejtezési és leltározási munkákban  Folyamatosan figyelemmel kíséri a munkakörével kapcsolatos jogszabályok változását és felelős annak gyakorlati alkalmazásáért
 • Illetmény és juttatások:
 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) "a munkabér és az egyéb juttatások a felek megállapodása szerint kerülnek meghatározásra" az irányadók.
 • Pályázati feltételek:
 • • Felsőfokú képesítés, Műszaki terület,
 • • 1-3 év műszaki területen történő vezetői gyakorlat
 • A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • • Energetikus végzettség
 • • Közbeszerzésben jártasság
 • • 3-5 év műszaki területen vezetői beosztás
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • • Fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz
 • • Hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok kezeléséhez
 • • Iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata
 • • A fizetési igény megjelölése
 • A munkakör betölthetőségének időpontja:
 • A munkakör legkorábban 2023. március 1. napjától tölthető be.
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2023. február 7.
 • A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csorba Zoltánné nyújt, a +36-30/626-8560 -os telefonszámon.
 • A pályázatok benyújtásának módja:
 • • Elektronikus úton Csorba Zoltánné részére a allas@nhmus.hu E-mail címen keresztül
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2023. február 15.
 • A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
 • Tájékoztatom a jelentkezőket, hogy 2020. július 1. napjától a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvény 3. § (1) bekezdése szerint 2020. július 1-jétől új közalkalmazotti jogviszony nem létesíthető, a Kjt. 1. § (1) bekezdése szerinti foglalkoztatásra munkaviszony keretében kerülhet sor. Ennek megfelelően a pályázat nyertesével a munkáltató munkaviszonyt fog létesíteni
 • A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nhmus.hu honlapon szerezhet.
 • A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2023. január 23.
 • A pályázati kiírás közzétevője a Miniszterelnöki Kormányiroda. A pályázati kiírás a munkáltató által a Miniszterelnöki Kormányiroda részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása