állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s
Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal
Energetikai ügyintéző
munkakör betöltésére.
Részletek
 • A közszolgálati jogviszony időtartama:
 • határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
 • Foglalkoztatás jellege:
 • Teljes munkaidő
 • A munkavégzés helye:
 • Pest megye, 2000 Szentendre, Városház tér 3.
 • A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
 • Az önkormányzat intézményeinek energetikai beruházásaihoz szükséges intézkedési tervek segítése, kapcsolattartás az intézményekkel erre vonatkozóan, - energetikai intézkedésekhez kapcsolódó beszerzésekben való részvétel, - az önkormányzati energetikai és egyéb beruházások, fejlesztések lebonyolításával kapcsolatos operatív feladatok ellátása, így különösen: ajánlatkérések, megrendelések, szerződések előkészítése, engedély kérelmek elkészítése, hatósággal való egyeztetés, együttműködés, a szerződése teljesítésének figyelemmel kísérése, - helyi közösségi közlekedés koordinálása és kapcsolattartás és kiválasztott közszolgáltatóval, - ivóvíz- és szennyvízcsatorna hálózat üzemeltetésével kapcsolatos ügyek koordinálása, - az önkormányzattal kapcsolatban álló valamennyi egyéb közszolgáltatóval (így különösen: gázszolgáltató, áramszolgáltató, temetkezési szolgáltató, vízszolgáltató, állami közútkezelő, honvédség, katasztrófavédelem) kapcsolattartás, egyeztetések lefolytatása, megállapodások előkészítése.
 • Jogállás, illetmény és juttatások:
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Közszolgálati Szabályzat, illetve a helyi költségvetési rendelet 60 000.- Ft-os illetményalapot megállapító rendelkezései az irányadók.
 • Pályázati feltételek:
 • • Magyar állampolgárság,
 • • Cselekvőképesség,
 • • Büntetlen előélet,
 • • Főiskola, Felsőoktatásban szerzett műszaki, közszolgálati, építész, gazdaságtudományi szakképzettség, vagy Műszaki, gazdasági középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és közgazdasági, közszolgálati, gépészet, elektrotechnika-elektronika szakmacsoportba tartozó szakképesítés.,
 • • a kinevezés feltétele 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány megléte, amely igazolja, hogy a közszolgálati jogviszonyt létesíteni szándékozó személy büntetlen előéletű,
 • • kinevezés esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség.
 • A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • • közigazgatási alapvizsga, szakvizsga
 • • közigazgatási területen szerzett tapasztalat
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • • szakmai önéletrajz a közszolgálati személyügyi nyilvántartásra és statisztikai adatgyűjtésre, a közszolgálati alkalmazottak és a munkavállalók személyi irataira vonatkozó szabályokról, valamint a kormányzati igazgatási szervek álláshelyeinek nyilvántartásáról szóló 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti adattartalommal
 • • motivációs levél
 • • iskolai végzettségek és egyéb szakképesítések másolata
 • • nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázatot és személyes adatait a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik.
 • A munkakör betölthetőségének időpontja:
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2023. február 15.
 • A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szili Mónika nyújt, a 06/26-785-066 -os telefonszámon.
 • A pályázatok benyújtásának módja:
 • • Elektronikus úton Szili Mónika részére a allas@ph.szentendre.hu E-mail címen keresztül
 • A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
 • A pályáztató fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2023. február 17.
 • A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
 • Próbaidő: 6 hónap. Heti 1 nap home office, melyhez a technikai feltételek biztosítottak.
 • A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2023. január 24.
 • A pályázati kiírás közzétevője a Miniszterelnöki Kormányiroda. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a Miniszterelnöki Kormányiroda részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása