állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA
Országos Közúti és Hajózási Főosztály, Hídügyi Osztály

pályázatot hirdet Kormányzati szolgálati jogviszony (Kit.) keretében

Hídügyi hatósági feladatok

Munkakör/feladatkör betöltésére.
Részletek
 • Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): A Budapest Főváros Kormányhivatala Országos Közúti és Hajózási Főosztály, Hídügyi Osztály feladat- és hatáskörébe tartozó hídügyi szakügyintézői feladatok ellátása: Az országos közúthálózatba tartozó gyorsforgalmi utak műtárgyai építésének, korszerűsítésének, forgalomba helyezésének, fennmaradásának és megszüntetésének engedélyezésével kapcsolatos hatósági feladatok. Az egyéb országos és helyi közutak, valamint a közforgalom elől el nem zárt magánutak 30 m szabadnyílást meghaladó hídjai, alagútjai építésének, korszerűsítésének, forgalomba helyezésének, fennmaradásának és megszüntetésének engedélyezésével kapcsolatos hatósági feladatok. Tájékoztatást nyújtó vezető: Máté Éva osztályvezető, tel.: +36 (1) 474-1793.
 • Betöltendő állás szakmacsoportja: közlekedés
 • Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Hatósági jogalkalmazási
 • Betöltendő állás jogviszonya: Kormányzati szolgálati jogviszony (Kit.)
 • Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
 • Határozatlan, 40 óra, Általános (hivatali), Teljes munkaidő
 • Munkavégzés helye: Budapest
 • Álláshirdető szervezet bemutatása: A pályázat dokumentumait elektronikus formában az allas.humanpolitika@bfkh.gov.hu e-mail címre szíveskedjen eljuttatni, az e-mail tárgyaként kérjük megadni: „Álláspályázat - OKHFHO-Hídügyi hatósági feladatok”. A kinevezés feltétele a Kit. 82. § szerinti 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány benyújtása. A kormányzati szolgálati jogviszony 6 hónap próbaidő kikötésével jön létre. A munkavégzés helye: 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.
 • A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): Budapest Főváros Kormányhivatala család- és gyermekbarát juttatási és támogatási rendszert működtet (pl. gyermeknevelési támogatás, iskolakezdési támogatás stb.). Kiszámítható hivatali munkarend, munka és magánélet egyensúlyának biztosítása, rendezett munkakörnyezet, barátságos kollégák. Munkába járás támogatásának biztosítása Budapestközigazgatási határán kívül lakóhellyel rendelkezők részére. A Kormányhivatal cafetéria juttatást biztosít, amelynek mértékére a hatályos jogszabályok az irányadók.
 • Feltételek, előnyök
 • Pályázati feltételek
 • Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Magyar állampolgárság
 • Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása
 • Elvárt végzettség/képesítés:
 • Felsőfokú alapképzés (bachelor, főiskolai), Építészet és építőipar, tovább nem bontható, Építőmérnöki szakterületen szerzett felsőfokú végzettség;
 • Egyéb pályázati feltétel meghatározása:
 • Adatkezelési nyilatkozat: https://www.kormanyhivatal.hu/download/d/fc/07000/Adatkezel%C3%A9si%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3.pdf#!DocumentBrowse
 • Felhasználói szintű számítógépes ismeretek.
 • Pályázat elbírálása során előnyt jelent
 • A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen
 • A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem
 • Egyéb pályázati előnyök:
 • Műtárgyak tervezése, kezelése vagy kivitelezése során szerzett tapasztalat
 • Útügyi, hídügyi igazgatásban szerzett tapasztalat
 • közigazgatási alap és/vagy szakvizsga
 • Műszaki ellenőri jogosultság út-, hídépítési szakterületen
 • B kategóriás gépjármű vezetői engedély
 • A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:
 • Önállóság (alap)
 • Határozottság, magabiztosság (alap)
 • Kommunikáció (ügyfélszolgálati)
 • Szakmaiság, szakértelem, szakmai felkészültség, szaktudás (ügyintézői)
 • Fejlődés igénye, üteme (egyéb)
 • A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
 • végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata
 • fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23)Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján
 • adatkezelési nyilatkozat
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2023.03.31. 00:00
 • A pályázat elbírálásának módja: A bizalmasan kezelt jelentkezések a beérkezés után folyamatosan kerülnek elbírálásra. A pályázat elbírálásának eredményéről a jelentkezők elektronikusan vagy telefonon kapnak értesítést.
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2023.04.14. 00:00
 • A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.kormanyhivatal.hu
 • Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.04.15.
 • Publikálás tervezett időpontja: 2023.03.13.
 • A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása