állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s

VESZPRÉM VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL
Földhivatali Főosztály Földhivatali veszprémi területi osztálya

pályázatot hirdet Kormányzati szolgálati jogviszony (Kit.) keretében

Földmérési

Munkakör/feladatkör betöltésére.
Részletek
 • Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): A Földhivatali Osztály 5. hatósági feladatainak ellátása, különös tekintettel a földmérési adatszolgáltatással, a földmérési munkák (vázrajzok) vizsgálatával és záradékolásával, a földmérési alappontok helyszínelésével, karbantartásával összefüggő feladatokra. A telekalakítási engedélyezési eljárásokban való közreműködés.
 • Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Egyéb
 • Betöltendő állás jogviszonya: Kormányzati szolgálati jogviszony (Kit.)
 • Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
 • Határozatlan, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő
 • Munkavégzés helye: Veszprém
 • A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): A jogviszony létesítéséhez 3 hónapnál nem régebbi speciális hatósági erkölcsi bizonyítvány szükséges. A betölteni kívánt álláshelyen határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony létesül 6 hónap próbaidő kikötésével. A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény, valamint a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók. A pályázat a jhkf@veszprem.gov.hu email címre is benyújtható.
 • Feltételek, előnyök
 • Pályázati feltételek
 • Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Magyar állampolgárság
 • Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása
 • Elvárt végzettség/képesítés:
 • 6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Ismeretlen képzési terület, Felsőoktatásban agrár képzési területen földmérő és földrendező mérnöki szakon szerzett szakképzettség
 • 6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Ismeretlen képzési terület, Felsőoktatásban műszaki képzési területen földmérő és térinformatikai mérnöki szakon szerzett szakképzettség
 • 6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Ismeretlen képzési terület, Felsőoktatásban szerzett okleveles építőmérnöki, okleveles erdőmérnöki, okleveles bányamérnöki vagy okleveles térképész
 • 6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Ismeretlen képzési terület, Felsőoktatásban szerzett informatikai képzési területen mérnökinformatikus szakon szerzett szakképzettség
 • 4. Érettségi, vagy középfokú szakképesítés vagy szakképesítés-ráépülés felső középfokú részszakképesítés vagy szakképesítés szakma - középfokú szakképzettség szakképesítés speciális készségfejlesztő szakiskolai szakképzettség , Ismeretlen képzési terület, Érettségi végzettség és az OKJ szerinti, a feladathoz kapcsolódó tanulmányi területen szerzett szakképesítés
 • Egyéb pályázati feltétel meghatározása:
 • Építőmérnöki szakterületen szerzett üzemmérnöki vagy mérnöki szakképzettség, ha rendelkezik a földmérési és térképészeti tevékenység végzéséhez szükséges szakképzettségről szóló miniszteri rendeletben meghatározott számú kredittel
 • Műszaki földtudományi szakon szerzett szakképzettség, ha rendelkezik a földmérési és térképészeti tevékenység végzéséhez szükséges szakképzettségről szóló miniszteri rendeletben meghatározott számú kredittel
 • Érettségi végzettség és földmérési ágazati tevékenységet végző szakközépiskolában szerzett érettségi végzettség
 • Érettségi végzettség és szakmajegyzék szerinti Építőipar / Honvédelem / Mezőgazdaság és Erdészet / Rendészet és közszolgálat ágazatban / Bányászat és kohászat ágazatban szerzett szakképesítés
 • Pályázat elbírálása során előnyt jelent
 • A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen
 • A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem
 • A pályázat elbírálása során előnyt jelentő járművezetői engedély kategória: B
 • Egyéb pályázati előnyök:
 • Közigazgatási szakvizsga
 • Ingatlanrendező minősítés
 • Az ellátandó szakterületen szerzett szakmai/ földhivatali tapasztalat és gyakorlati idő
 • A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
 • Nyelvtudást igazoló dokumentum(ok) másolata
 • motivációs levél
 • fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23)Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján
 • Adatkezelési nyilatkozat
 • végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata
 • Nyilatkozat büntetlen előéletről
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2023.12.03. 23:55
 • A pályázat elbírálásának módja: A kinevezési jogkör gyakorlója legkésőbb a pályázatok benyújtásának határidejét követő 10 napon belül dönt. A pályázat eredményéről a döntéstől számított 8 munkanapon belül a pályázók elektronikus úton értesítést kapnak.
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2023.12.13. 23:55
 • A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.kormanyhivatalok.hu
 • Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.01.01.
 • Publikálás tervezett időpontja: 2023.11.20.
 • A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása