állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s

JÁNOSSOMORJAI VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZET

pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében

Üzemeltetési vezető

Munkakör/feladatkör betöltésére.
Részletek
 • Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): A közalkalmazott a vezetői megbízás mellett üzemeltetési vezető munkakörben kerül foglalkoztatásra. A vezetői megbízás 5 év határozott időtartamra szól. Ellátja a városüzemeltetéssel, a közterületek fenntartásával, a közutak kezelésével, az önkormányzati intézmények karbantartási, hibajavítási feladataival, a közfoglalkoztatással, közérdekű munkával kapcsolatos feladatok teljes körű irányítását. Tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi az intézményüzemeltetési csoport és a településgondnokon keresztül a városüzemeltetési csoport szakmai munkáját. Figyelemmel kíséri és ellenőrzi a napi feladatok végrehajtását, az időjárás és a létszámváltozások függvényében a szükséges és indokolt szervezési intézkedéseket megteszi. Felelős a beosztottak munkavégzéséért, munkaidejük optimális kihasználásáért. Gondoskodik a munkák tartalmi és időbeli összehangolásáról, a folyamatos munkavégzésről, a beosztottak rendszeres beszámoltatásáról, ellenőrzéséről. Tevékenységével felelős a csoportok szakszerű és törvényes működéséért, a működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításáért. Biztosítja a munkavégzés egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtését. Felelős a balesetek megelőzéséért, a balesetvédelmi oktatások megtartásáért. Ellenőrzési tevékenysége kiterjed a szakmai munkára, munkafegyelemre, a munkavédelmi, tűzvédelmi, foglalkozás-egészségügyi előírások betartására, a közösségi magatartásra, az önkormányzati tulajdon megőrzésére és védelmére. Elkészíti az éves szabadságolási tervet, nyilvántartja beosztottai szabadság-felhasználását. Szervezi, irányítja és ellenőrzi a munkavégzéshez szükséges beszerzéseket, szolgáltatások igénybevételét, kapcsolatot tart a szállítókkal, szolgáltatókkal, és a vásárlásokat, szállításokat, elvégzett szolgáltatásokat leigazolja. Irányítja a temetők fenntartásával kapcsolatos feladatokat, kapcsolatot tart a temetők üzemeltetőjével, ellenőrzi tevékenységüket. Rendszeres kapcsolatban áll az önkormányzati intézményekkel, és együttműködik a műszaki jellegű feladatok ellátása érdekében. Szakmai tevékenységéről folyamatosan beszámol az intézményvezetőnek.
 • Betöltendő állás szakmacsoportja: üzemeltetés
 • Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Egyéb
 • Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)
 • Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
 • Határozatlan, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő
 • Munkavégzés helye: Jánossomorja
 • A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló"1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. A munkáltató 3 hónapos próbaidő kikötésével él. A munkáltató fenntartja a jogot, arra vonatkozólag, hogy a pályázatot eredménytelenné nyilvánítja. Szükség esetén határozott időre lakhatást tudunk biztosítani.A pályázattal kapcsolatban érdeklődni az alábbi elérhetőségeken lehet: Telefonon: Bella Sándor igazgató (+3630 722-3044).
 • Feltételek, előnyök
 • Pályázati feltételek
 • Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Erkölcsi bizonyítvány
 • Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy, illetve bevándorolt vagy letelepedett
 • Elvárt végzettség/képesítés:
 • 5. Felső középfokú szakképesítés emelt szintű szakképesítés, szakképesítés-ráépülés szakképesítés felsőfokú szakirányú szakképzettség technikusi szakképzettség , Egyéb végzettség, Érettségi
 • Járművezetői engedély kategória: B
 • Pályázat elbírálása során előnyt jelent
 • A pályázat elbírálása során előnyt jelentő végzettség/képesítés:
 • A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Nem
 • A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem
 • Egyéb pályázati előnyök:
 • Építő, vagy kertészmérnöki felsőfokú végzettség
 • Zöldterület- fenntartó felsőfokú végzettség
 • Műszaki szakirányú felsőfokú végzettség
 • Településmérnöki végzettség
 • Városüzemeltetési feladatok ellátásában szerzett tapasztalat
 • Zöldterület- fenntartói tapasztalat
 • Magas, illetve mélyépítési beruházói, kivitelezői, üzemeltetői tapasztalat
 • Vezetői tapasztalat
 • Gazdasági és pénzügyi ismeretek
 • Helyismeret
 • A pályázat elbírálása során előnyt jelentő informatikai kompetenciák:
 • Levelező (pl. Outlook) - Haladó szint
 • Szövegszerkesztő (pl. Word) - Haladó szint
 • Táblázatkezelő (pl. Excel) - Haladó szint
 • A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:
 • Határozottság, magabiztosság (alap)
 • Döntési képesség, felelősségvállalás (vezetői)
 • Kommunikációs készség (vezetői)
 • Konfliktus-kezelés, érdekérvényesítés (vezetői)
 • Munkatársak motiválása (vezetői)
 • A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
 • A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
 • Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2024.03.04. 00:00
 • A pályázat elbírálásának módja: A pályázat kiírója személyes meghallgatást követően jelöli ki a nyertes pályázót.
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2024.03.22. 00:00
 • Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.05.01.
 • Publikálás tervezett időpontja: 2024.02.12.
 • A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása