állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása
s

DIÓSDI POLGÁRMESTERI HIVATAL

pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében

MŰSZAKi ÜGYINTÉZŐ

Munkakör/feladatkör betöltésére.
Részletek
 • Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): A helyi közszolgáltatások körében közreműködik az épített és természeti környezet védelmében, vízrendezéssel, a csapadékvíz elvezetésével, a csatornázással, a közterületek fenntartásával, a település-tisztasággal, az egészséges ivóvízellátással, és a helyi közutak fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátásában: közútkezelői feladatok és tulajdonosi hozzájárulások, burkolatbontási engedélyek, nyomvonalas létesítmények terület-felhasználási engedélyek, közterülethasználati engedélyek, szakhatósági hozzájárulások előkészítése. Az önkormányzat tulajdonában lévő út és járda karbantartási munkálatainak megszervezése. Közreműködés a vízelvezetéssel, csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásában, csapadékcsatorna kezelői feladatok. A feladatkörével kapcsolatos közérdekű bejelentések, panaszok kivizsgálása. Az önkormányzat városüzemeltetési és egyéb műszaki feladatainak ellátásában való közreműködés, kapcsolattartás az önkormányzat gazdasági társasságával, Városgazda Intézménnyel. A műszaki, beruházási feladatokkal kapcsolatos szerződések, megrendelések előkészítése. Önkormányzati karbantartások, felújítások, beruházások végrehajtásának műszaki támogatása, a kivitelezéshez szükséges felmérések és költségvetések előkészítése, az állagmegóvási munkálatok megszervezése, felügyelete, ellenőrzése, kapcsolattartás a vállalkozókkal, munkaterület átadás-átvétele, a kivitelezési munka folyamatos ellenőrzése, kivitelezői és szolgáltatói számlák ellenőrzése, kifizetések szakmai teljesítésigazolásának előkészítése, műszaki adatszolgáltatás, üzembehelyezési okmányok előkészítése. Ellátja a Képviselő-testület által meghatározott önkormányzati fejlesztések megvalósításával kapcsolatos feladatokat: előterjesztések, beszámolók, tájékoztatók készítése. Részt vesz a beruházások megvalósításának szervezésében, koordinálásában, ellenőrzésében. Feladatai közé tartozik a támogatásokhoz, egyéb fejlesztési forrásokhoz szükséges műszaki dokumentációk, pályázati munkarészek kidolgozása.
 • Betöltendő állás szakmacsoportja: adminisztráció
 • FEOR besorolás: 3190 Egyéb műszaki foglalkozású
 • Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Egyéb
 • Betöltendő állás jogviszonya: Közszolgálati jogviszony (Kttv.)
 • Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
 • Határozatlan, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő
 • Munkavégzés helye: Diósd
 • Álláshirdető szervezet bemutatása: A pályázatról további információt Kujáni Beáta irodavezető nyújt a 20/228-2854 telefonszámon. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. Az illetmény meghatározása a Kttv. alapján történik. Az alapilletmény 77.000 Ft, illetménykiegészítés 30 %, cafeteria juttatás évi nettó 400.000 Ft keretösszegben.
 • A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a Diósd Város Önkormányzatának a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól szóló Egységes Közszolgálati Szabályzat az irányadó. Kinevezéskor, ha nem áthelyezéssel történik, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 46.§.(1). bekezdése alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója 6 hónap próbaidőt köt ki.
 • Feltételek, előnyök
 • Pályázati feltételek
 • Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Magyar állampolgárság
 • Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása
 • Erkölcsi bizonyítvány
 • Elvárt végzettség/képesítés:
 • 6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Egyéb végzettség, a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. melléklet 32. pontja
 • Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év): 3
 • Egyéb pályázati feltétel meghatározása:
 • Felsőoktatásban szerzett építész-, építő-, kertészmérnök szakmacsoportokba tartozó, gazdaságtudományi, agrár, szociológus, földrajztanár, geográfus szakképzettség;
 • vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és környezetvédelmi, vízügyi, település-fejlesztési, vidékfejlesztési, közlekedési felsőfokú szakképesítés
 • Pályázat elbírálása során előnyt jelent
 • A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen
 • A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem
 • Egyéb pályázati előnyök:
 • Útépítési-mélyépítési területen szerzett kivitelezési és szakmai tapasztalat
 • Szakirányú műszaki ellenőri jogosultság és gyakorlat
 • Közbeszerzések lebonyolításában szerzett tapasztalat
 • Projektek lebonyolításában szerzett tapasztalat
 • Tűzvédelmi szakvizsga
 • Közbiztonsági referens képzés megléte
 • Esélyegyenlőségi referens képzés megléte
 • A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
 • motivációs levél
 • fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23)Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján
 • vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése
 • A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
 • részletes szakmai önéletrajz
 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • Hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről
 • végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2024.08.16. 00:00
 • Pályázat benyújtásának módja:
 • A pályázat elektronikusan nyújtható be a jegyzo@diosd,.hu e-mail címen keresztül. Az e-mail tárgysorában kérjük megadni: "MŰSZAKi ÜGYINTÉZŐ álláspályázatra".
 • A pályázat elbírálásának módja: A pályázat elbírálásáról a jegyző -a polgármester egyetértésével- dönt, de fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2024.08.31. 00:00
 • A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.diosd.hu
 • Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.09.02.
 • Publikálás tervezett időpontja: 2024.07.08.
 • A pályázati kiírás közzétevője a Miniszterelnöki Kormányiroda (MK). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az MK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.
állás, állások, mérnök állások, műszaki állás, mérnök, műszaki, IT állások portálja. s Állás mentése s s Állás továbbküldése s Állás nyomtatása