jobs, job offer, engineer, engineering jobs, engineering job portal, technical job, techical, IT jobs s Saving job s s Job forwarding s Printing job
s

FEJÉR VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
Főépítészi és Műszaki Főosztály

pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében

Műszaki referens

Munkakör/feladatkör betöltésére.
Részletek
 • Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Projektek beruházói, műszaki előkészítése, koordinálása, lezárása, azokban való közreműködés; megrendelői és vállalkozói kooperációkban történő közreműködés; szerződések betartása, betartatása; vállalkozói versenyeztetésekben történő közreműködés, szerződés előkészítés, elszámolás; projektek nyomon követése; folyamatos kapcsolattartás vállalkozókkal, társszervezetekkel; hatósági ügyintézési feladatok ellátása, azokban való közreműködés.
 • Betöltendő állás szakmacsoportja: műszaki
 • FEOR besorolás: 2115 Építészmérnök
 • Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Egyéb
 • Betöltendő állás jogviszonya: Közszolgálati jogviszony (Kttv.)
 • Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
 • Határozatlan, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő
 • Munkavégzés helye: Székesfehérvár
 • A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései valamint a Fejér Vármegyei Önkormányzat Hivatal belső szabályzatai az irányadók. A Hivatalnál újonnan létesült közszolgálati jogviszony esetén 6 hónapos próbaidő kerül kikötésre.
 • Feltételek, előnyök
 • Pályázati feltételek
 • Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Magyar állampolgárság
 • Erkölcsi bizonyítvány
 • Elvárt végzettség/képesítés:
 • 6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Műszaki, ipari és építőipari képzések, tovább nem bontható, Egyetem/Főiskola
 • Járművezetői engedély kategória: B
 • Pályázat elbírálása során előnyt jelent
 • A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen
 • A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem
 • Egyéb pályázati előnyök:
 • Magasépítésben szerzett projektmenedzsmenti tapasztalat
 • Közigazgatási alap- illetve szakvizsga megléte
 • Műszaki területen szerzett közigazgatási gyakorlat
 • A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:
 • Szabálykövetés, fegyelmezettség (alap)
 • Önállóság (alap)
 • Probléma-megoldó készség (alap)
 • Döntési képesség (alap)
 • Felelősség-vállalás (alap)
 • A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
 • végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata
 • fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23)Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján
 • Adatkezelési nyilatkozat
 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2024.05.21. 00:00
 • A pályázat elbírálásának módja: A beérkezett pályázatokat a jegyző bírálja el, az elbírálás kapcsán személyes meghallgatásra is sor kerülhet. A pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázati kiírást eredménytelennek minősítse.
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2024.05.24. 00:00
 • Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.06.15.
 • Publikálás tervezett időpontja: 2024.05.13.
 • A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.
jobs, job offer, engineer, engineering jobs, engineering job portal, technical job, techical, IT jobs s Saving job s s Job forwarding s Printing job