jobs, job offer, engineer, engineering jobs, engineering job portal, technical job, techical, IT jobs s Saving job s s Job forwarding s Printing job
s

GYŐR-MOSON-SOPRON VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL
Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésfelügyeleti Osztály

pályázatot hirdet Kormányzati szolgálati jogviszony (Kit.) keretében

Építésfelügyeleti hatósági szakügyintéző (határozott)

Munkakör/feladatkör betöltésére.
Részletek
 • Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Az Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésfelügyeleti Osztály szervezeti egység feladatkörébe tartozó építésfelügyeleti feladatok ellátása. Működési területén ellátja a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal ügyrendje szerinti, illetve a jogszabályok által meghatározott építésfelügyeleti hatósági feladatokat. Gondoskodik a feladatkörébe tartozó közigazgatási, hatósági ügyek törvényes, szakszerű, a jogszabályban meghatározott határidőn belül történő elintézéséről, az ellenőrzések törvényes, szakszerű, határidőn belül történő lefolytatásáról. Beszámolót, jelentést, statisztikát készít, tájékoztatást ad, adatokat közöl, illetve közreműködik ezek elkészítésében.
 • Betöltendő állás szakmacsoportja: kormányhivatali
 • FEOR besorolás: 2910 Egyéb magasan képzett ügyintéző
 • Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Szakigazgatási
 • Betöltendő állás jogviszonya: Kormányzati szolgálati jogviszony (Kit.)
 • Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
 • Határozott, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő
 • Munkavégzés helye: Győr
 • Álláshirdető szervezet bemutatása: www.kormanyhivatalok.hu
 • A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései és a GYMSV-i Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók. Pályázattal kapcsolatos további információ: Kompolti Krisztina főosztályvezető, tel: 06-96/795-674. Benyújtás módja: humanpolitika@gyor.gov.hu e-mail címen keresztül. Kérjük az elektronikus levél tárgyában az "építésfelügyeleti hatósági szakügyintéző (határozott)" megjelölést feltüntetni.
 • Feltételek, előnyök
 • Pályázati feltételek
 • Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Magyar állampolgárság
 • Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása
 • Elvárt végzettség/képesítés:
 • 6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Ismeretlen képzési terület, Építésügyi és az építésfelügyeleti hat. kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII.23.) Korm. rend.
 • Egyéb pályázati feltétel meghatározása:
 • Részletes szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti tartalommal.
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (mely igazolja azt is, hogy nem áll foglalkoztatás gyakorlásától és közügyektől való eltiltás hatálya alatt).
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez és a pályázati eljárásban részt vevők által történő megismeréséhez.
 • Az ellátandó feladattal érintett álláshely a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 7. § (1)-(1a) bekezdés hatálya alá tartozik. Pályázó nyilatkozata arról, hogy - nyertes pályázat esetén - a megbízhatósági vizsgálat lefolytatásához hozzájárul.
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy – nyertes pályázat esetén – a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását vállalja.
 • Pályázat elbírálása során előnyt jelent
 • A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen
 • A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem
 • A pályázat elbírálása során előnyt jelentő járművezetői engedély kategória: B
 • Egyéb pályázati előnyök:
 • Közigazgatásban szerzett gyakorlat
 • Építészmérnök végzettség
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete
 • A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
 • végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2024.06.05. 00:00
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2024.06.26. 00:00
 • Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.06.27.
 • Publikálás tervezett időpontja: 2024.05.14.
 • A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.
jobs, job offer, engineer, engineering jobs, engineering job portal, technical job, techical, IT jobs s Saving job s s Job forwarding s Printing job