jobs, job offer, engineer, engineering jobs, engineering job portal, technical job, techical, IT jobs s Saving job s s Job forwarding s Printing job
s

NEMZETI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI ÉS GYÓGYSZERÉSZETI KÖZPONT
Gyógyszerészeti Laboratóriumi Főosztály Gyógyszerkémiai és Technológiai Laboratórium

pályázatot hirdet Kormányzati szolgálati jogviszony (Kit.) keretében

KÉMIAI ANALITIKUS

Munkakör/feladatkör betöltésére.
Részletek
 • Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): A Főosztály (OMCL Hatósági Gyógyszervizsgáló Laboratórium) hatáskörébe tartozó analitikai laboratóriumi feladatok ellátása, a minőségirányítási rendszer ismerete, fejlesztése. Nagyműszeres analitikai mérések megtervezése, elvégzése, kiértékelése, vizsgálatok dokumentálása, emellett a minőségirányítási rendszer működtetése és az analitikai vizsgálatok eredményei alapján szakvélemények készítése.
 • Betöltendő állás szakmacsoportja: egészségügy
 • FEOR besorolás: 2214 Gyógyszerész, szakgyógyszerész
 • Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Egyéb
 • Betöltendő állás jogviszonya: Kormányzati szolgálati jogviszony (Kit.)
 • Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
 • Határozott, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő
 • Munkavégzés helye: Budapest
 • Álláshirdető szervezet bemutatása: Munkavégzés helye: 1135 Budapest, Szabolcs u. 33. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 1. a szakmai életutat részletesen bemutató fényképpel ellátott magyar nyelvű önéletrajz 2. motivációs levél 3. erkölcsi bizonyítvány 4. iskolai végzettséget és egyéb végzettséget tanúsító okiratok másolata 5. betekintési nyilatkozat pályázati anyaghoz. Jelentkezés elektronikusan a humpol@nngyk.gov.hu e-mail címen keresztül.
 • A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): Pályázatok előszűrése a munkakör betöltéséhez elvárt követelményeknek való megfelelőség alapján, néhány kiválasztott pályázóval személyes interjú. Minden csatolandó dokumentumot egyszerre kérünk benyújtani, a beküldött dokumentumok pótlására, kiegészítésére nincs lehetőség és csak a hiánytalan dokumentációt tekintjük érvényesnek. 2026. december 31-ig tartó határozott idejű kormányzati szolgálati jogviszony.
 • Feltételek, előnyök
 • Pályázati feltételek
 • Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Magyar állampolgárság
 • Erkölcsi bizonyítvány
 • Elvárt végzettség/képesítés:
 • 6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Egyéb végzettség, egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség (gyógyszerész, vegyészmérnök, vegyész, biomérnök, biológus)
 • Egyéb pályázati feltétel meghatározása:
 • gyógyszerész, vegyészmérnök, vegyész, biomérnök esetleg biológus diploma
 • hasonló területen szerzett szakmai tapasztalat
 • felhasználói szintű MS Office ismeretek (Word, Excel)
 • angol nyelv középszintű ismerete
 • Pályázat elbírálása során előnyt jelent
 • A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Nem
 • A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem
 • Egyéb pályázati előnyök:
 • nyelvvizsga bizonyítvány
 • gyógyszergyári vagy egyéb minőségügyi rendszerben (QA/QC) szerzett gyakorlat
 • több éves tapasztalat műszeres analitika területén (kromatográfia, tömegspektrometria, molekulaspektroszkópia, elektrokémia, gyógyszertechnológiai ismeretek
 • gyakorlat nagyműszeres analitikai módszerek fejlesztésében és validálásában
 • klasszikus analitikai és elemanalitikai ismeretek, tudományos tevékenység (publikációk, előadások, PhD fokozat)
 • A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:
 • Önállóság (alap)
 • Hatékony munkavégzés (alap)
 • Együttműködés (alap)
 • Elvégzett feladatok ellenőrzése, korrigálása, felelősségvállalás az elvégzett munka minőségéért (egyéb)
 • A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
 • motivációs levél
 • fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23)Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján
 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • Hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről
 • végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2024.06.10. 00:00
 • A pályázat elbírálásának módja: Jelentkezés elektronikusan a humpol@nngyk.gov.hu e-mailen keresztül.
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2024.06.20. 00:00
 • A pályázati kiírás további közzétételének helye: https://www.nngyk.gov.hu
 • Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.07.01.
 • Publikálás tervezett időpontja: 2024.05.16.
 • A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.
jobs, job offer, engineer, engineering jobs, engineering job portal, technical job, techical, IT jobs s Saving job s s Job forwarding s Printing job